Minnestund i Vestre Moland kirke i morgen (lørdag) kl. 17

Torsdag kveld i 19-tiden omkom en ung kvinne i en tragisk trafikkulykke i Lillesand sentrum.

Ulykken skjedde i forbindelse med et kommunalt arrangement på Café Huset. Hele lokalsamfunnet er rammet.

Kommunens kriseteam ble raskt mobilisert og har lagt ned en betydelig innsats for å ivareta pårørende, ansatte og andre berørte. 

Det blir en minnestund i Vestre Moland kirke kl. 17 i morgen, lørdag 13. april. Vi samles for å minnes; det blir litt musikk, lystenning og en stille stund. Det vil ligge en kondolanseprotokoll i våpenhuset.

Publisert
12.04.2019
Sist endret
25.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker