Menn i helse

Gjennom «Menn i helse» blir tidligere lastebilsjåfører, snekkere og betongarbeidere omskolert til helsefagarbeidere. Lillesand var i 2018 med i Aust-Agders første «Menn i helse»-kull.

Når prosjektet nå starter opp i 2019, er Lillesand en av hele 12 kommuner med i samarbeidsprosjektet. De andre samarbeidspartnere er NAV, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.

For mer informasjon: mennihelse.no

Publisert
22.01.2019
Sist endret
23.08.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker