Menn i helse

Lillesand kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprosjekt hvor menn med Nav ytelse tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Første februar kl.13-15 arrangeres det et informasjonsmøte hvor du vil få mer informasjon om Menn i helse, utdanningen og jobbmuligheter etter endt utdanning.

I etterkant av informasjonsmøte vil du bli kalt inn til intervju. Etter intervju blir inntil 30 menn valgt ut til en 12 ukers praksis som helserekrutt på sykehjem. Deretter blir inntil 20 menn valgt ut til å starte utdanningen med mål om fagbrev som helsefagarbeider.

Ta kontakt med din lokale NAV-veileder for å få avklart om du mottar egent ytelse fra NAV og for eventuell påmelding til informasjonsmøtet.

Mer informasjon finner du her: www.mennihelse.no

 

Publisert
22.01.2018
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker