Lillesand kommune tar i bruk SvarUT fra 1. januar 2017

KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra offentlig sektor rimelig, effektivt og sikkert.

Lillesand kommune jobber aktivt med å digitalisere sine tjenester. Vi innfører SvarUT som et ledd i vår strategi om bedre service og raskere svar til våre innbyggere.

Forvaltningsloven sier at man som hovedregel skal kommunisere digitalt. I tillegg sparer man miljøet og kutter kostnader for utsendelse av vanlig post.

Det pågår en landsomfattende kampanje for å motivere alle Norges innbyggere til å registrere en digital postkasse.

Hva er digital postkasse?

En digital postkasse blir ditt eget trygge arkiv, hvor du lett finner igjen post fra det offentlige når du har bruk for det. Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport samtidig som du er med å skåne miljøet.

Du som privatperson kan få din egen digitale postkasse gjennom e-Boks eller Digipost, som er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Du må selv opprette en postkasse/konto ved å velge en av disse. 

Har du digital postkasse vil du oppdage at stadig flere offentlige virksomheter vil sende post der. Da trenger du kun å forholde deg til én felles digital postkasse fra det offentlige. Lurt, ikke sant? Dessuten får du posten din raskere fordi du slipper å vente på postgangen, posten blir lagret på et og samme sted og vi sparer miljøet.

Hvordan fungerer SvarUT?

Siden Lillesand kommune innfører SvarUT betyr det at du kan få brev fra oss digitalt. Dette kommer til din innboks i e-Boks, Digipost eller Altinn. Vi tar gradvis i bruk SvarUT fra 1. januar 2017.

Hvorfor trenger du digital postkasse når du har e-post?

Det offentlige kan ikke sende sensitiv informasjon, som for eksempel helseopplysninger, på e-post. Manglende kryptering i epostløsninger gjør epost til en svært usikker kanal. Digital post er kryptert og er derfor en sikker kanal som nå innføres i alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Når kommunen/ det offentlige sender brev til deg som innbygger så det lagt opp slik at du av sikkerhetsgrunner må logge deg inn via ID-porten for å lese brevet. Det er standard fordi brev fra det offentlige ofte har sensitivt innhold.

Du kan reservere deg mot å motta post elektronisk. Hvis du har reservert deg mot å motta post elektronisk vil du få brev fra oss på papir via Posten. Dersom du aldri har brukt Altinn, og heller ikke valgt en av de andre elektroniske postkassene på markedet, vil du også motta brev fra oss på papir.

Publisert
06.12.2016
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker