Lillesand kommune og GET bygger fiber til Grimevann

Lillesand kommune har inngått en avtale med GET AS om utbygging av bredbånd rundt Østre og Vestre Grimevannet. Dette sikrer at alle husstander i dette området blir oppkoblet med fiber i løpet av 2016.

Lillesand kommune fikk høsten 2015 innvilget statlig tilskudd til bredbåndsutbygging for området fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM). På bakgrunn av dette har kommunen i samarbeid med Det Digitale Agder gjennomført en anbudskonkurranse, som altså GET vant.

Områdene rundt Østre- og Vestre Grimevannet mangler i dag et tilfredsstillende tilbud for digital kommunikasjon og velforeningen har i mange års tid engasjert seg for å fiber. Gjennomføring av utbyggingsprosjektet sammen med GET krever et stort innslag av dugnad. Beboerne i området graver for eksempel selv alle kabelgrøfter.

Utbyggingen av fiber til dette området innebærer at beboerne får tilbud om internett, TV og telefoni. Erfaringene fra dette prosjektet vil kommunen bruke til kommende utbyggingsprosjekter, som del av det strategiske arbeidet med bredbåndsutbygging.

Informasjon om kommunens strategiske arbeid med bredbåndsutbygging: www.lillesand.kommune.no/bredband

Andreas Brovig, IT-rådgiver

Publisert
31.05.2016
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker