Lillesand rådhus Foto: Harald Solberg
Lillesand rådhus Foto: Harald Solberg

Lillesand kommune inviterer til åpent møte 25.09.18, kl. 18:00 med Statens vegvesen.

Møtet arrangeres i anledning av at Lillesand bystyre (i møte 12.09.18 sak BS-078/18) vedtatt å legge forslag til planprogram tilhørende Kommunedelplan for sykkel ut på offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Møtet holdes på Rådhuset i Bystyresalen, inngang ved parken.

Publisert
24.09.2018
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker