Foto: Roger Edvardsen
Foto: Roger Edvardsen

Lillesand kommune inngår medlemskap i KIMO

12. septemper 2018 vedtok bystyre i Lillesand kommune å inngå medlemskap i KIMO

KIMO er Kommunenes Internasjonal Miljøorgansosasjon og arbeider over landegrenser for å beskytte, bevare og forbedre havmiljøet. KIMO er et samarbeid mellom kystkommuner i hele Nordvestlige Europa og har over 70 medlemmer.

KIMO fokuserer på å utvikle bærekraftige lokalsamfunn på kysten ved å:

  • Forhindre forurensing av sjø og kyst i nordvestlige Europa
  • Bevare og forbedre lokalsamfunn ved kysten for fremtidige generasjoner
  • Beskytte kystsamfunn fra marin forurensing og klimaendringer
  • Representere medlemskomunnene på internasjonalt og nasjonalt nivå

En felles oppfordring om å melde seg inn i KIMO kom fra fylkespolitikere fra Agder som var til stede på generalforsamlingen til Nordsjøkommisjonen. Nordsjøkommisjonen er et politisk samarbeid mellom regionale myndigheter rundt Nordsjøen og har inngått en en samarbeidsavtale med KIMO. Oppfordringen kom etter å ha vurdert at KIMO kan være et godt redskap for å sette det lokale arbeidet inn i en større sammenheng, og gi gode ideer for hvordan man kan arbeide med utfordringene med for eksempel marin forsøpling. Det blir sett på som et viktig samarbeid som kystkommunene i Agder både kan ha nytte av og bidra i.

For Lillesand kommune er skjærgården og kysten av stor betydning. Aktiviteten i strandsonen og ferdselen rundt kystlinja i Lillesand er viktig, og livet til sjøs og skjærgården blir brukt i mange sammenhenger når kommunen skal promoteres utad. Det er både på nasjonalt og internasjonalt nivå et økende fokus på marin forsøpling. Et medlemskap i KIMO vil reflektere betydningen og seriøsiteten kysten har for Lillesand kommune. I tillegg vil kommunen ha god nytte av å ha tilknytning til et sterkt fagmiljø. KIMO tilbyr et fagmiljø hvor kommunen kan hente kunnskap, samt et felleskap hvor man kan hente og bidra med inspirasjon og erfaringsoverføring. Det kan tenkes at et medlemskap i KIMO vil være med å styrke samarbeid med andre kystkommuner både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Publisert
17.09.2018
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker