Fra venstre prosjektleder i Klimapartnere Gunn Spikkeland Hansen og ass. rådmann Geir Jenssen Foto: Lillesand kommune
Fra venstre prosjektleder i Klimapartnere Gunn Spikkeland Hansen og ass. rådmann Geir Jenssen Foto: Lillesand kommune

Lillesand kommune har signert avtale om medlemskap i Klimapartnere Agder

På årsmøtet til Klimapartnere 7. mars, signerte assisterende rådmann Geir Jenssen avtalen på vegne av Lillesand kommune, sammen med prosjektleder i Klimapartnere Gunn Spikkeland Hansen.

Parisavtalen som Norge har skrevet under på medfører at kommunen må gjøre tiltak for å håndtere de fremtidige klimautfordringene.

Gjennom medlemskap i Klimapartnere vil kommunen få veiledning og hjelp til å utarbeide planer og tiltak. Kommunen vil også utarbeide et klimaregnskap som vil gi en bedre oversikt over klimagassutslippene og dermed gjøre det lettere sette inn tiltak for å sikre reduksjon av utslipp.

Publisert
09.03.2018
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker