Lillesand kommune har lansert en bredbåndsportal

I forbindelse med et åpent møte om bredbåndsutbygging på Rådhuset i Lillesand onsdag 25. mai lanserte Lillesand kommune en bredbåndportal.

Portalen er utviklet av studenter ved Universitetet i Agder, og skal brukes av kommunens administrasjon for å motta og håndtere innspill fra innbyggere, bedrifter og velforeninger, om bedre bredbåndstilbud.

Adressen til bredbåndsportalen er http://bredband.lillesand.com
For mer informasjon, ta kontakt med IT-rådgiver Andreas Brovig, 41361467.

Publisert
01.06.2016
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker