Lillesand kommune har lansert en bredbåndsportal

I forbindelse med et åpent møte om bredbåndsutbygging på Rådhuset i Lillesand onsdag 25. mai lanserte Lillesand kommune en bredbåndportal.

Portalen er utviklet av studenter ved Universitetet i Agder, og skal brukes av kommunens administrasjon for å motta og håndtere innspill fra innbyggere, bedrifter og velforeninger, om bedre bredbåndstilbud.

Adressen til bredbåndsportalen er http://bredband.lillesand.com
For mer informasjon, ta kontakt med IT-rådgiver Andreas Brovig, 41361467.

Publisert
01.06.2016
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker