Lillesand kommune får sikker og klimavennlig håndtering av IT-utstyr

For å sørge for en sikker avhending av utrangert IT-utstyr, med fokus på ombruk og gjenvinning, har Lillesand kommune inngått en avtale med Arrow Sustainable Technology Solutions

Avtalen innebærer at kommunen ved utfasing av IT-utstyr kan levere det til Arrow, for videre håndtering.

Lillesand kommune investerer årlig millionbeløp på utstyr som datamaskiner, telefoner og annet IT-utstyr. Med begrensede levetider på slikt elektronisk utstyr vil det være aktuelt med en viss årlig utskiftning.

Kommunen, som nylig har blitt medlem i Klimapartnere Agder, arbeider for å redusere organisasjonens klimapåvirkning. Gjennom gjenbruk av IT-utstyret, og gjenvinning i de tilfeller hvor det ikke er mulig å slette og selge videre, tar Lillesand kommune ansvar for en klimamessig god forvaltning av utrangert utstyr.

Vi har tro på at Arrow på en god måte vil kunne ivareta både videresalg, og en høyest mulig grad av gjenvinning, hvor det er aktuelt. Kommunen vil få økonomisk kompensasjon ved videresalg av fungerende utstyr eller komponenter.

Historisk sett har kommunen vært god på å gjenbruke utstyr internt, hvor fungerende eldre IT-utstyr har blitt omplassert for å maksimere utnyttelsen av utstyret. Gjennom avtalen med Arrow sikrer vi nå helheten rundt håndteringen av alt gammelt IT-utstyr. Arrow videreselger eller gjenvinner alt fra datamaskiner og skjermer, til mobiltelefoner og nettverks- og serverutstyr.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med rådmann Guri Ulltveit-Moe, tlf. 414 33 640

eller avdelingsleder for IT-tjenesten Andreas Brovig, 413 61 467

Publisert
09.05.2018
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker