Østre Grimevann Foto: Roger Edvardsen
Østre Grimevann Foto: Roger Edvardsen

Lillesand får støtte til bredbåndsutbygging

Lillesand kommune får statlig støtte til utbygging av bredbånd til Austre- og Vestre Grimevannet. Det ble besluttet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) onsdag 30. september.

Lillesand kommune ønsker å bidra til økt bredbåndskapasitet til våre innbyggere, som et strategisk grep for samfunnsutvikling. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter en søknadsordning, hvor kommuner kan søke om tilskudd til utvalgte bredbåndsprosjekter. Lillesand kommune søkte i 2015 på to prosjekter;

  • Austre- og Vestre Grimevannet
  • Glamsland-Justøya

Onsdag mottok kommunen beskjed om at Nkom har besluttet å kr 300.000 i støtte til prosjektet for Austre- og Vestre Grimevannet. Kommunen skal nå i samarbeid med Det Digitale Agder (DDA) etablere en prosjektgruppe som skal arbeide videre med å realisere dette prosjektet.

Administrasjonen har i tillegg utarbeidet en strategisk plan for bredbåndsutbygging, som vil bli politisk behandlet i løpet av vinteren 2015-2016. Målet med planen er i første omgang å sikre at alle innbyggere og bedrifter i kommunen har et grunnleggende bredbåndstilbud. Det vil også være et mål at hele kommunen skal ha et høyhastighetstilbud for bredbånd i løpet av noen få år. Lillesand kommune ønsker å være helt i forkant av den digitale utviklingen på dette området.

Publisert
01.10.2015
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker