Foto: Privat
Foto: Privat

Lene Holtskog fra Høvåg har takket ja til stillingen som økonomisjef i Lillesand kommune

Holtskog er utdannet økonom, har en cand.mag. fra Høgskolen i Agder, og har i tillegg mastergrad i offentlig administrasjon.

Hun har lang erfaring fra offentlig virksomhet, deriblant stillinger i ulike departement, samt flere år hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, hvor hun har jobbet som rådgiver, ass.direktør og fagdirektør.

Lene Holtskog kommer til Lillesand kommune fra en stilling som avdelingsdirektør i virksomhetsstyring ved Agder politidistrikt. Hun har sittet i bystyret i Lillesand fra 2007-2011, og har ellers hatt flere politiske verv.  

Hun vil være plass på rådhuset i løpet av februar 2020.

Publisert
13.11.2019
Sist endret
28.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker