Kreftforeningens Temakafe i Lillesand 21. mars - «Hemmelig gjest»

Temakafeen er fast to onsdager hver måned i partallsuker kl. 12.00 – kl. 14.00 i Café Huset (Frivillighetssentralens lokaler), Havnegata 9, 4790 Lillesand.

Kreftforeningens Temakafe i Lillesand er et uformelt møtested for voksne som har eller har hatt kreft, pårørende, etterlatte eller andre som er berørt av kreft.  Vi tar opp ulike temaer om kreft, om det å leve med kreft og har ulike kulturelle innslag. 

I tillegg til et tema hver gang, forsøker vi dette semesteret noe nytt i og med «Hemmelig gjest» - Hva livet har lært meg». 

Onsdag, 21.  mars vil Temakafeen få besøk av sin andre hemmelige gjest som foredrar over temaet:  «Hva livet har lært meg».  Hovedbudskapet til den «hemmelige gjesten» er refleksjonen over livet og hva livet har lært vedkommende.    

Det er ingen påmelding, og alt er gratis.  Vi håper riktig mange finner veien til Temakafeen denne onsdagen  for å høre om et spennende og interessant tema. 

Publisert
19.03.2018
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker