Kreftforeningens Temakafe 7. mars - «Hemmelig gjest»

Kreftforeningens Temakafe i Lillesand er et uformelt møtested for voksne som har eller har hatt kreft, pårørende, etterlatte eller andre som er berørt av kreft.

Vi tar opp ulike temaer om kreft, og om det å leve med kreft, i tillegg til ulike kulturelle innslag.  Temakafeen er fast to onsdager hver måned i partallsuker kl. 12.00 – kl. 14.00 i Cafè Huset (Frivillighetssentralens lokaler), Havnegata 9, 4790 Lillesand. 

I tillegg til et tema hver gang, forsøker vi dette semesteret noe nytt i og med «Hemmelig gjest» - Hva livet har lært meg». 

Onsdag 7. mars vil Temakafeen få besøk av sin første hemmelige gjest som foredrar over temaet:  «Hva livet har lært meg».  Hovedbudskapet til den «hemmelige gjesten» er refleksjonen over livet og hva livet har lært vedkommende. 

De andre datoene som det er «Hemmelig gjest» er:  21. mars.   

Det er ingen påmelding, og alt er gratis.  Vi håper riktig mange finner veien til Temakafeen denne onsdagen  for å høre om et spennende og interessant tema. 

Publisert
27.02.2018
Sist endret
13.12.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker