Kommunens sak-/arkivsystem ligger nede 20.-22. august

Kommunens postliste og andre innsynsfunksjoner vil dermed ikke være tilgjengelige.

I tillegg til at postlisten ikke vil være tilgjengelig disse dagene, så vil politisk møteplan og muligheter for å søke etter saker ikke fungere. Ansatte i kommunen vil ikke ha tilgang til dokumenter i sak- og arkivsystemet i perioden 20.-22. august. 

Arkivtjenesten er ikke tilgjengelig for telefonhenvendelser disse 3 dagene. Skriftlige henvendelser til kommunen sendes som vanlig til postmottak@lillesand.kommune.no.

Årsaken til nedetiden er en større oppgradering av sak- og arkivsystemet. Pga forsinkelsen, som denne oppgraderingen skaper, vil ikke postlisten være oppdatert før ut i uke 35.

Publisert
16.08.2019
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker