Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lillesand kommune

Det er et nasjonalt mål at flest mulig kommuner har kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018

Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers (Nasjonal strategi for aktivt friluftsliv). Derfor er det viktig å ivareta et bredt spekter av områder med ulike kvaliteter som gir befolkningen mulighet til å utøve friluftsliv ut fra egne interesser og der de helst ønsker.

På bakgrunn av dette har Lillesand kommune kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene i kommunen. Resultatet er en kartbasert dokumentasjon som viser hvor de viktigste friluftslivsområdene i kommunen befinner seg. Det ligger ingen bindinger i temakartene, da friluftslivskartleggingen er en temakartlegging og ikke en plan.

Kartleggingen blir lagt ut på høring slik at du kan komme med innspill fram til 8. mai for politisk behandling i juni.

Du har mulighet til å komme med innspill på to måter:

1. Temakartene ligger framme i Lillesand rådhus (i Kommunetorget).

Du kan skrive dine innspill til kartleggingen og verdisettingen på kartene som ler lagt ut. Husk å bruke nummer på områdene i kartet som referanse dersom du skriver inn kommentarer eller endrer grenser. Skriv eget navn bak endringene slik at vi kan ta kontakt dersom vi har behov for å avklare ønsket om endring.

2. Her er link til en kartløsning for å registrere kommentarer via nettet                                                                                                                  

Her kan du legge inn punkt, skrive inn navnet ditt og en kommentar. Du kan også kan tegne inn områder om det er ønskelig. Det er også mulig å laste opp filer, f.eks dokumenter med en mer utfyllende beskrivelse av kommentaren, (det er bare plass til 250 tegn i tekstfeltet).

Det er bare å klikke i vei, dere kan ikke gjøre noe galt.

Publisert
05.04.2018
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker