Øvre del av Jernebanegaten stengt for trafikk fra og med 13. august - Lillesand kommune

Øvre del av Jernebanegaten stengt for trafikk fra og med 13. august

Adkomstveg til og fra Øvreberg fra Jernbanegata vil bli stengt for trafikk fra og med mandag 13. august til og med 15. september 2018.

Omkjøring til/fra Øvreberg blir over Bellevue via Bellevuebakken. Beboere på Øvreberg vil bli varslet om omkjøringen via SMS

Sypressgata vil fortsatt være åpen for trafikk fra og til sentrum.

Publisert
08.08.2018
Sist endret
14.08.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker