Invitasjon til storstilt åpning av Norges første beredskapshavn i Lillesand fredag 22. juni kl. 13

Lillesand kommune er første kommune som har lagt til rette for en samling av de ulike beredskapstjenestene i et felles brygge/havneanlegg (i Lillesand havn).

Dette skal markeres med en høytidelig åpning med underholdning, taler (med bl.a ordfører og fylkesordfører), bevertning og omvisning.

Program:

  • Hermanos synger
  • Åpning ved ordfører
  • Snorklipping av fylkesmannen
  • Taler av representanter for beredskap
  • Eliasbåten Sparris kjører barn
  • Servering av boller og mineralvann
  • Avslutning ved Hermanos

Alle hjertelig velkommen!

 

Publisert
18.06.2018
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker