Invitasjon til vinterferieleir for familier med barn

KilandSenteret tilbyr familier med barn hyggelige aktiviteter i vinterferien.

Mer informasjon om tilbudet og søknadsskjema finner du i linken under. Dersom du har noen spørsmål i forbindelse med dette, ta kontakt med Enhet for tverrfaglig helse, v/ Tone Leonardsen tlf 94785507.

Søknadene sendes til Lillesand kommune v/ Tone Leonardsen, pb 23, 4791 Lillesand.

 

Aktuelle vedlegg:

Invitasjon til vinterferieleir 2018

FUN 365 Søknadsskjema familier 2018

FUN 365 Søknadsskjema barn 2018

Publisert
30.01.2018
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker