Foto: Susanne Syvertsen
Foto: Susanne Syvertsen

Informasjon om fugleinfluensa

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge.

Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage når fugleinfluensa kommer til Norge.Typen av fugleinfluensa som herjer i Sentral-Europa er ikke farlig for mennesker.

Slik melder du fra til Mattilsynet
Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann, og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av syke eller døde fugler.Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men finner du dette bør du kontakte Mattilsynet:

  • Flere (4-5) syke/døde "andefugler" i et begrenset område i nærheten av vann/ sjø eller våtmark
  • Mange andre døde fugler i ett og samme område
  • Død rovfugl på typiske oppholdssteder for andefugler


Andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtselsfugler (f.eks. kråker) er mest utsatt for smitte. 
Melding skal gis til Mattilsynets distriktskontor på tlf. 22 40 00 00, som i hvert enkelt tilfelle vil vurdere behovet for å sende inn fuglen(e) til nærmere undersøkelse. Av hensyn til generell smittespredning skal alle unngå å komme i fysisk kontakt med syke og/eller døde fugler.

Store konsekvenser for tamme fugler
Fugleinfluensaen er dødelig for både ville og tamme fugler. Det er derfor viktig å sikre at ville fuglene ikke kommer i kontakt med tamme fugler i Norge. I tillegg til overvåkningen har Mattilsynet iverksatt en rekke tiltak for å hindre at fugleinfluensaen smitter tamme fugler i Norge. 

Blant annet er det fastsatt en «Portforbudforskrift» som sier at tamme fugler skal holdes innendørs eller ute under tett tak. Merk at dette kravet også gjelder for tamme fugler på Agder. Totalt sett gjelder dette kravet for tamme fugler som befinner seg i: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Publisert
05.04.2017
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker