Informasjon angående oljesøl i Moelva

Lørdag 4.1.2017 ble det observert oljesøl i Moelva.

Brannvesenet ble varslet. Oljesølet skyldes diesel fra Lillesand pukkverk – det var sølt diesel ved en påfylling av et knuseverk. 

Kilden er dermed identifisert og det anses være en engangshendelse, og et mindre utslipp.

Saken blir videre vurdert av naturforvalter for Lillesand og Birkenes kommuner.

Publisert
07.02.2017
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker