INFORMASJON OM GÅGATE VINTEREN 2018/ 2019

Det er bestemt at gågaten skal være i bruk i hele desember og i helgene frem til våren 2019.

Gågateskiltene tildekkes når gaten er åpen for allmen ferdsel. Det kan blir noen tilpasninger av skiltfundamentene når snøen kommer.

Normalt vil gaten stenges fredag ettermiddag ca kl 15:00 og åpne igjen mandag ca kl 08:00.  Øvrige dager i uken vil gatene være åpne for allmen ferdsel. I desember er det som nevnt gågaten hele måneden.

Med vennlig hilsen

Enhet for teknisk drift

Publisert
18.09.2018
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker