IKKE BRUK TOALETTSKÅLEN SOM SØPPELBØTTE

Toalettet er ingen søppelbøtte. Avfall i kommunens kloakksystemer er et økende problem.

Avfall som kastes i doskålen skaper driftsproblemer for kommunens kloakknett og renseanlegg. Avfall i kloakknettet fører til økte drifts- og vedlikeholdskostnader som medfører høyere avløpsgebyrer.

Fett, Q-tips, sanitærbind, tanntråd, bleier, bomull, kluter, våtservietter og lignende skal ikke kastes i doskålen. Dette er avfall som skal kastes i søppelbøtta. Kommunen arbeider for et rent vannmiljø. Avfall i kloakknettet fører til forurensning av fjorder og strender.

Publisert
16.05.2012
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker