IKKE BRUK TOALETTSKÅLEN SOM SØPPELBØTTE

Toalettet er ingen søppelbøtte. Avfall i kommunens kloakksystemer er et økende problem.

Avfall som kastes i doskålen skaper driftsproblemer for kommunens kloakknett og renseanlegg. Avfall i kloakknettet fører til økte drifts- og vedlikeholdskostnader som medfører høyere avløpsgebyrer.

Fett, Q-tips, sanitærbind, tanntråd, bleier, bomull, kluter, våtservietter og lignende skal ikke kastes i doskålen. Dette er avfall som skal kastes i søppelbøtta. Kommunen arbeider for et rent vannmiljø. Avfall i kloakknettet fører til forurensning av fjorder og strender.

Publisert
16.05.2012
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker