Har du lyst til å hospitere i Lillesand kommune?

Lillesand Kommune og Sørlandet sykehus tilbyr nå gjensidig hospitering. Vi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss. Søknadsfrist er 15. juni og 15. desember.

Hensikten med avtalen om gjensidig hospitering kan oppsummeres i fem punkter:

• Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

• Økt forståelse om det motsatte forvaltningsnivået

• Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

• Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

• Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløpet

 

Hvem kan hospitere hos oss?

Våre 3-dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere ved Sørlandet sykehus.

Det er mulig å hospitere i uke 11 og uke 42.

Slik søker du

Synes du dette høres interessant ut, og ønsker du å møte oss for felles forståelse og lærdom?

Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering.

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap og heving av din kompetanse og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Lillesand Kommune.

Søknadsfrist er 15. juni og 15. desember.

Publisert
11.06.2018
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker