Foto:Knutepunkt Sørlandet/ Anders Martinsen
Foto:Knutepunkt Sørlandet/ Anders Martinsen

Har du et engasjement for byutvikling?

Lillesand kommune ønsker velkommen til åpent temamøte om byutvikling tirsdag 5. mars kl. 18:00-21:00.

Lillesand kommune ønsker velkommen til åpent temamøte om byutvikling
tirsdag 5. mars kl. 18:00-21:00.

Program for temamøte om byutvikling

Publisert
28.02.2019
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker