Hva er frisklivssentralen?

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste, med lavterskeltilbud.

Vi tilbyr DEG hjelp til endring av levevaner, i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og det å slutte å røyke. Vi tilbyr DEG hjelp til mestring av psykiske og kognitive belastninger i hverdagen.

Målet vårt er å styrke DIN kontroll over egen helse.

Her finner du mer informasjon om tjenesten.

Publisert
27.01.2015
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker