Hva er frisklivssentralen?

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste, med lavterskeltilbud.

Vi tilbyr DEG hjelp til endring av levevaner, i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og det å slutte å røyke. Vi tilbyr DEG hjelp til mestring av psykiske og kognitive belastninger i hverdagen.

Målet vårt er å styrke DIN kontroll over egen helse.

Her finner du mer informasjon om tjenesten.

Publisert
27.01.2015
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker