Foto: Privat
Foto: Privat

Guri Ulltveit-Moe er enstemmig innstilt til stillingen som ny rådmann

I ekstraordinært bystyremøte onsdag 28. juni innstilles Guri Ulltveit-Moe enstemmig av innstillingsutvalget, til stillingen som ny rådmann i Lillesand kommune.

Ulltveit-Moe er utdannet sivilingeniør. Hun har solid erfaring og kompetanse innen ledelse, offentlig forvaltning og plan- og utviklingsarbeid i kommunal sektor som tidligere rådmann og plan- kommunalteknisk sjef i Elverum kommune. Hun har annen relevant erfaring fra stilling som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet, seksjonssjef i Statens Vegvesen og konsulent i Asplan Viak.

Guri Ulltveit-Moe er i dag kommunalsjef samfunn og miljø i Grimstad kommune, der hun har vært ansatt siden 2015. Hun er 55 år og bosatt i Froland.

Arne Thomassen
Ordfører

Publisert
26.06.2017
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker