En glad hund Foto: Victoria Solberg
En glad hund Foto: Victoria Solberg

Generelt båndtvang fra 1. april

Alle hunder skal til enhver tid holdes i bånd eller innegjerdet.

BÅNDTVANG

Det minnes om at generell båndtvang trådte i kraft den 1. april. Alle hunder skal til enhver tid holdes i bånd eller innegjerdet. Det bes om at hundeeiere viser spesielt hensyn i skognære områder og i skjærgården, som følge av dyr og fuglers yngleperiode, samt utmarksbeiting i skjærgårdsparken.

Enhet for miljø, drift og samferdsel

 

Publisert
01.04.2015
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker