Foto: Harald Solberg
Foto: Harald Solberg

Gågatene etableres fra 15. juni til 31. august

Dette gjelder Strandgaten, og deler av Vestre- og Østregate.

Publisert
13.06.2017
Sist endret
20.04.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker