Lillesand rådhus Foto: Harald Solberg
Lillesand rådhus Foto: Harald Solberg

Forslag til kandidater til medvirkningsorgan – Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelser og ungdomsråd.

Forskrift om medvirkningsorgan gir organisasjoner som representerer henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom, rett til å fremme forslag på medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.

Bystyret skal velge eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd. Etter kommuneloven § 5-12 velger bystyret selv rådene. I loven er det gitt noen rammer for hvem som kan velges til rådene. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. De som velges til ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år, og valgperioden for ungdomsrådet skal være på inntil to år, noe som er kortere enn for de to andre rådene som har en valgperiode på fire år.

Eventuelle forslag på medlemmer til eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelser og ungdomsråd sendes Lillesand kommune innen 13.9.19. Forslag sendes postmottak@lillesand.kommune.no

Publisert
05.09.2019
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker