Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Fra 1. juli 2015 kan man bygge en rekke tiltak uten å søke kommunen om tillatelse.

 Imidlertid har den som skal bygge selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

 

Ta gjerne kontakt med kommunen for bistand.

 

Her finner du mer informasjon om saken.

Publisert
29.06.2015
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker