Forbud mot salg og utdeling av heliumballonger fra 17. mai

Formannskapet har i møte 03.05.2017 vedtatt at det er forbudt med salg og utdeling av heliumballonger fra all kommunal eiendom, herunder gate og veigrunn, fra og med 17.05.2017.


I saksfremlegget vises det til at ballongene er en stor kilde til forurensning på land og for livet i havet. I sjøen påfører ballongene det marine livet store lidelser og død. Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer, kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker.
Ved de årlige Hold Norge Rent den såkalte "Strandryddedagen", hvor norske strender ryddes, er gamle ballonger kjent som et de største problemene som forsøpler strendene våre. 

Publisert
05.05.2017
Sist endret
25.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker