Forbigående misfarget drikkevann

De siste par dagene har det vært driftsproblemer ved Lillesand vannverk

Driftsproblemene har medført at drikkevannet har fått litt økt farge. Problemene er forbigående, og vil forsvinne etter hvert. Abonnentene henstilles om å tappe litt ekstra vann fra utekran.

Merk at det ikke er noen helserisiko ved å drikke vannet.

Enhetsleder
Enhet for vann og avløp

Publisert
21.07.2017
Sist endret
21.09.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker