Foto: Finn Johansen
Foto: Finn Johansen

For deg som er født 1940 – en samtale om helse og muligheter

Våren 2018 starter Lillesand kommune med tilbud om helsefremmende hjemmebesøk til alle 78-åringer som ikke mottar kommunale omsorgstjenester.

Dette er et tilbud som stadig flere kommuner etablerer som en del av en generell satsing i forbindelse med økt antall eldre i befolkningen.

Dialog og veiledning

For mange vil dette være første kontakt med kommunen og ønsket er å gjøre terskelen lav for en dialog mellom den enkelte og kommunen. Tilbudet er gratis og frivillig, men mange kan ha nytte av et slikt besøk selv om de ikke har helseproblemer. I Lillesand kommune er det rådgiver/fysioterapeut Anna-Birna Olafsdottir som gjennomfører helsefremmende besøk. Alle født i 1940, som ikke har kommunale omsorgstjenester, mottar i disse dager informasjonsbrev om tilbudet og i løpet av vinteren/våren et brev med forslag om besøksdato.

Helsefremmende hjemmebesøk

De fleste 78-åringer lever et aktivt, selvstendig liv og drar på mange ressurser. Det kan likevel oppstå uforutsette hendelser og det er en kjensgjerning at normal aldring virker inn på helsen og funksjonen. En samtale om det den enkelte opplever som viktig i forhold til helse og livskvalitet kan gi økt bevissthet om egne ønsker og ressurser. Aktuelle temaer under samtalen kan være fysisk aktivitet, ernæring, sosial deltakelse, psykisk helse, sikkerhet i hjemmet og medikamenter for å nevne noen. Det vil også være mulig å få informasjon om forskjellige tilbud/aktiviteter for seniorer.

Her finner du mer informasjon.

Flere eldre

Ifølge befolkningsprognosene, vil antall eldre over 65 år øke fra rundt 875 000 i 2017 til rundt 1,4 millioner i 2040. Generelt lever eldre nå både lengre og bedre til tross for flere sykdommer/diagnoser enn før (kilde: SSB; Framtidens eldre i by og bygd). 

 
Publisert
26.01.2018
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker