Foto: Bredbåndskomiteen for Nordre Lillesand
Foto: Bredbåndskomiteen for Nordre Lillesand

Fiber på plass til innbyggerne rundt Grimevann

I dag kan vi meddele at fiberprosjektet er gjennomført. De 17 husstander som prosjektet omfattet er nå koblet opp med fiber.

I mange år har innbyggerne rundt Østre og Vestre Grimevann arbeidet for å få fiber til sine boliger. Området har skilt seg ut som et av de områder i kommunen med dårligst tilbud for digital kommunikasjon. Utbygging av fiber har derfor vært viktig å få til.

Lillesand kommune har søkt om, og fått, statlig tilskudd til bredbåndsutbygging fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. GET AS fikk kontrakten for utbygging. En vesentlig andel av utbyggingen har bestått av dugnadstimer fra innbyggerne, som har gravd flere kilometer grøft for fiberkabler.

Lillesand kommune gratulerer innbyggerne, og takker GET, Bredbåndskomiteen for Nordre Lillesand og Det Digitale Agder for godt samarbeid gjennom prosjektperioden.

Publisert
20.12.2016
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker