Fantastisk deltagelse på Strandryddedagen 5. mai

Det var mange som stilte til dugnad på den nasjonale Strandryddedagen i Lillesand lørdag 5.mai.

Rundt 100 små og store kom til Verven på Kokkenes og ble kjørt ut til holmer og skjær for å plukke og rydde. I tillegg var det rundt 100 stykker som også ryddet i Høvåg. Totalt leverte skjærgårdstjenesten i Lillesand inn nærmere 2 tonn søppel etter Strandryddedagen.

Etter endt dyst samlet vi oss på Slåttholmen og der ble det servert grilla pølser, bålkaffe og brus til alle som ville ha.

Lillesand kommune og Midt-Agder Friluftsråd takker alle som var med å bidro!

Publisert
22.05.2018
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker