Endring av enveiskjørt gate - Vestregate

Lillesand kommune har besluttet å åpne nedre del av Vestregate (mellom Storgata og Strandgata) for trafikk i begge retninger.
Dette som et midlertidig tiltak i tidsrommet når rundkjøringen i Jernbanegata er stengt for trafikk.

Hensikten med tiltaket er å muliggjøre varetransport til Strandgata via Storgata og  for å avlaste og bedre trafikksituasjonen i sentrum.

Publisert
20.11.2017
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker