Endret forskrift om nedsatt konsesjonsgrense

Ved Statens landbruksforvaltning vedtak av 13.juni 2012, trer endring av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Lillesand kommune, i kraft.

Den nye forskriften er gjeldende fra 13. juni 2012.

Vedtatte endringer for Lillesand kommune, er i korte trekk:

-
Boplikten bortfaller for Ågerøya (nytt)

- I tillegg settes konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 eller 4 ut av kraft for ubebygd tomt som er regulert til boligformål (nytt) 

Dette vil være gjeldende for neste eierskifte.

Forskriften vil også bli kunngjort på www.lovdata.no  

Vedtatt forskriftsendring for Lillesand kommune er fastsatt av Statens Landbruksforvaltning og gjeldende fra 13.06.2012

Publisert
13.06.2012
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker