Dåp av skjærgårdstjenestebåten

24. oktober ble M/S Saltholmen døpt, én uke etter ankomst fra verftet i Smøla ved Kristiansund

Båten, med de vitale målene 14,52 m lang og 5,5 m bred, er en samfinanisering mellom staten v/Miljødirektoratet og Lillesand kommune.

Båten skal stilles til disposisjon for Fylkesmannen eller for SNO til naturoppsynsformål inklusive oljevernbehov. Derfor er også båten merket med logo for Statens naturoppsyn.

Ordfører Arne Thomassen holdt tale og det gjorde også representanter fra Statens naturoppsyn og skjærgårdstjenesten i Kragerø. 

Gudmor var kommunalsjef for tekniske tjenester Trude Jakobsen.

En spesiell takk til politikere, Avdeling for utedrift ved Ben Uldal og Jan Olav Johnsen.

Publisert
25.10.2018
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker