Dåp - M/S Saltholmen - ny båt for skjærgårdstjenesten

24. oktober kl. 15.30 i beredskapshavna på Kokkenes

Programmet er som følger:

15:30   Omvisning for bystyret

16:00   Åpningssang av Hermanos

16:05   Velkommen ved ordfører Arne Thomassen

16:15   Tale og dåp v/ kommunalsjef Trude Jakobsen

16:25   Hermanos

16:30   Kake og kaffe

16:45   Omvisning for øvrige gjester

Publisert
19.10.2018
Sist endret
25.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker