Åpning av Sypressgata

Veien fra rundkjøringen (ved NAV) gjennom Sypressgata er åpnet for trafikk. Det stykket av Jernbanegata som går fra Sypressgata og opp til Viadukten er fortsatt stengt.

Publisert
22.05.2018
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker