Foto: Lillesand kommune
Foto: Lillesand kommune

Åpning av Lillesand UngdomsKlubb

I går, 30. april, var det høytidelig åpning av Lillesand UngdomsKlubb

Arrangementet ble ledet av konferansierene Veronica Brubakken og Øyvind Wallan, som til vanlig er ungdomsledere på klubben. Ungdommer og politikere var på plass. Det var kulturelle innslag; MaNi sang og det var skateshow med aktive fra Skateklubben.

Som en hyggelig overraskelse fikk den nyåpnede klubben kr. 40.000 av Lillesands Sparebank, overlevert av banksjef Anne-Grethe Knudsen som ga klart uttrykk for at dette var et prosjekt de ønsket å støtte.

Ordfører Arne Thomassen holdt åpningstale, klippet båndet og markerte ungdomsklubbens nye navn, Lillesand UngdomsKlubb/ LUK (med K'en speilvendt slik at det også blir KUL).

Lillesand ungdomsråd ga også en gave til LUKog kr 10.000 fra ungdomsrådet som skal gå til utstyr.

Det har vært mange involvert som har bidratt til å få dette huset til slik det er i dag. Alle har vært og er like viktige; alt fra politikerne og administrasjon, praktikerne og  planleggerne, de som fyller huset med faglighet og aktiviteter, til de som er der og bruker det.

Publisert
01.05.2019
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker