Åpen brannstasjon lørdag 22. september fra kl 11:00 på Stykkene 1, Lillesand

Brannsikkerhet i boliger står i fokus når brannvesenet inviterer til åpen brannstasjon i forbindelse med Brannvernuka.

Hva gjør du når det begynner å brenne i huset ditt?

Over 75 % av alle familier i Norge har ikke avtalt hvor man skal møtes og hva man skal gjøre i tilfelle brann, ifølge en ny undersøkelse fra TNS Gallup.

- Det er skremmende at det er så mange som ikke har fokus på dette, sier leder for forebyggende avdeling i Kristiansandsregionen brann og redning, Hans Arne Madsen. Å bli enige om møtested og hvem som gjør hva ved brann, er et enkelt tiltak for å øke tryggheten hjemme, påpeker han. - Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Madsen.

Brannvesener over hele landet åpner opp dørene for befolkningen lørdag 22. september. Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Rebusløype, konkurranser, slokkedemonstrasjoner og brannbiler er noe av det man kan oppleve.

- Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskap til publikum på en tid av året da antall boligbranner er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier Madsen.

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If i samarbeid med brannvesenet. Mange steder deltar også lokale If-kontor, Det lokale el-tilsyn og Sivilforsvaret. Vi ønsker hjertelig velkommen til våre brannstasjoner i Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne og Kristiansand. Oversikt over øvrige brannvesen som inviterer til åpen brannstasjon, finnes på nettstedet www.brannvernuka.no.

 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS

 

Kontaktperson: Hans Arne Madsen

Telefon: 982 44 807

E-post: hans.arne.madsen@kbr.no

 

Mediekontakter sentralt:
Sigmund Clementz, informasjonssjef i If Skadeforsikring
Mobiltlf: 982 49 805

Håvard Kleppe, avdelingsleder for kommunikasjon i Norsk brannvernforening
Mobiltlf: 958 19 692

DSBs pressevakt
Mobiltlf: 992 52 000

Publisert
17.09.2018
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker