Foto: Susanne Syvertsen
Foto: Susanne Syvertsen

Allmenn sjøfugljakt på utvalgte offentlige eiendommer

Aust-Agder fylkeskommune melder om en videreføring av ordning med allmenn tilgjengelig jakt på sjøfugl, mink og kråke på offentlige områder i Agder 2017-2022.

Det vises til tidligere høring om videreføring av ordning med allmenn tilgjengelige sjøfugljakt på sjøfugl, mink og kråke på offentlige eiendommer i Agder 2017-2022.

Med bakgrunn i høringsinnspillene, blir ordningen videreført for 5 nye år, dvs. perioden 10.09.2017- 28.2.2022.

Her er noen av de viktigste endringene fra forrige periode:

  • Det åpnes for jakt fra 10. september til 28. februar i begge Agderfylkene.
  • Det kan jaktes i 31 områder. (Et nytt område i Farsund er kommet til.)
  • Kart over aktuelle områder finnes kun på nett: https://arcg.is/1uXrnP
  • Endringer i nasjonal jakttidsforskrift innebærer at det kan jaktes på færre arter enn tidligere, samt at det er lagt begrensninger på skarv- og ærfugljakt.

Mer informasjon om ordningen kan sees på fylkeskommunens nettsider:

https://www.austagderfk.no/tjenester/naturforvaltning-og-friluftsliv/viltforvaltning/allmenn-sjofugljakt-pa-utvalgte-offentlige-eiendommer-2017-2022/

Se egen informasjonsfolder

Publisert
03.10.2017
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker