Arkeologisk utgravning av gammel brønn i Lillesand by- og sjøfartsmuseum

I går startet utgravningen av brønnen som ble oppdaget under gulvet i et anneks bak museumsbutikken på Lillesand by- og sjøfartsmuseum. Det er arkeologene Ingunn Dahlseng Håkonsen og Nils Ole Sundet fra Aust-Agder fylkeskommune som står for arbeidet.

Brønnen kan være Lillesands første landsbybrønn, og det er spennende om funn i brønnen kan avsløre alderen. Byggestil og plassering kan tyde på at det er en svært gammel brønn, men det er fortsatt for tidlig å si noe sikkert om. Vi kan regne med at den har stått her fra lenge før museet ble bygget i 1827.

Sammen med de dendrokronologiske undersøkelsene av bygningene, som er foretatt av Nationalmuseet i København ved seniorforsker Niels Bonde, vil dette tilsammen gi oss verdifull informasjon om Lillesand sentrums tilblivelse.

Utgravningen startet 19. september; da ble de første 20-30 cm avdekket. Bildet viser ett av funnene fra denne dagen. Mer spennende kan det bli de påfølgende dager! Utgravningen fortsetter gjennom uke 38, og publikum er velkommen til en titt underveis og ikke minst til å komme med kommentarer til funnene, om de for eksempel kjenner igjen mønsteret på noen av porselensbitene.

Publisert
20.09.2017
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker