Modell av lokomotiv på  Flaksvandbanen
Modell av lokomotiv på Flaksvandbanen

Åpent informasjonsmøte om planprogrammet for kulturminne- og museumsplan for Lillesand kommune

Vi inviterer til åpent møte med orientering om planprogrammet tirsdag 7. februar kl. 19.00 i bystyresalen i Rådhuset.

Helse-, kultur- og velferdsutvalget vedtok i sak 006/17 å legge planprogram for kulturminne- og museumsplan 2019-2023 ut til høring, med høringsfrist 27.03.2017.

Her finner du mer informasjon om høringen.

Representanter for kulturvernavdelingen i fylkeskommunen deltar. Alle vel møtt.

Arrangør er Enhet for kultur og bibliotek.

 

Publisert
01.02.2017
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker