Lillesand gratuleres med en god arkivplan

Saken står omtalt i Arkivnytt 5/ 2016 fra KUBEN Aust-Agder museum og arkiv

AAma skriver: "Lillesand kommune har nådd et viktig mål med arkivplanarbeidet. Arkivarbeidet i kommunen er nå godt dokumentert i en fullt oppdatert arkivplan. Den 9. august kom det melding fra Statsarkivet i Kristiansand om avslutning av arkivtilsynet. Dermed er arkivplanen godkjent av Statsarkivaren. Vi gratulerer Lillesand kommune med en veldig god og detaljert arkivplan! Vi ønsker samtidig å påminne kommunene om hvor viktig arkivplanarbeidet er."

Publisert
02.09.2016
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker