116 111 - døgnåpen alarmtelefon for barn og unge

Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge er nå tilgjengelig hele døgnet for innbyggere i Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner.

Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge har utvidet åpningstiden til døgnåpen akuttjeneste.

Endringen i åpningstidene tredde i kraft 5. mars 2018 på initiativ fra Barnevernstjenesten i Kristiansansregionen.

- Det er tydelig at barn og unge har et behov for å ta kontakt med tjenesten, og vi så dermed et behov for å gjøre tjenesten lettere tilgjengelig. Ved å gjøre alarmtelefonen døgnåpen i samarbeidskommunene kan vi bistå de som trenger hjelp i større grad, sier barnevernsleder Monica Brunner.

Alarmtelefonen er en nasjonal akuttjeneste som driftes fra Kristiansand. Tjenesten har vært i drift siden 2009, og siden linjene åpent har det vært ca. 8000 henvendelser hvert år på nasjonal basis.

Publisert
14.03.2018
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker