Rediger

Vestre Moland og Lillesand historielag

Hovedkategori:
Historie
Underkategorier:

Formål: Laget har til formål å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for tidligere Vestre Moland og Lillesand kommuners historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. Fast tilbud: Utgir Årbok og kalender med bilder fra V. Moland og Lillesand. Alle kan bli medlem. Medlemmer får rabatt på lagets publikasjoner. Kulturminnedagen markeres hvert år. Arrangerer turer og møter med lokalhistorisk innhold. Kan tilby omvisninger, foredrag og kåserier. Lager utstillinger.

Postadresse Postboks 11
Postnummer 4791
Poststed Lillesand
E-post Send e-post til Ragnar.Langfeldt@outlook.com
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Ragnar Langfeldt Leder
Randi Rosenberg Hall Nestleder og sekretær
Tor Weatherstone Styremedlem og kasserer
John Gustav Johansen Styremedlem
Ingrid Mørk Stoveland Styremedlem

Kart

Se større kart