Rediger

Thingsakerfjorden Hyttevel

Hovedkategori:
Velforeninger
Underkategorier:

Velforening for hytteeiere i Tingsakerfjorden

Postadresse c/o Alexander Bore, Pingebergvn 52
Postnummer 7042
Poststed Trondheim
E-post Send e-post til thingsakerfjordenhyttevel@bore.no
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Alexander Bore Leder 47 90 00 10

Kart

Se større kart